Summary

  • Lot number 
    5346
  • Location

Description

Sandra Rich, Special Artglass, Ende 20.Jh. Farbloses und polychromes Glas mit floralem Dekor in Sommerso-Technik . Ovaler, gedrückter Gefässkörper. Bezeichnet: Sandra Rich. Special Artglass (Klebeetikette). H 21 cm.