Summary

  • Lot number 
    1111
  • Location

Description

China, Anfang 20.Jh. Grosse Schale auf kurzem Fuss. Wandung reliefiert mit blühenden Chrysanthemen. Monogrammiert "PM". Am Boden gemarkt "HC" (Hung Chong) und Zhuo. H 10,5, D 18,5, Gewicht ca. 683 g.