Summary

  • Lot number 
    3003
  • Location

Description

(Winterthur 1763–1830 Zürich)
"Vûe de Stanz, Chef=Lieu d'Unterwalden, dessous le Bois". Kol. Umrissradierung, 1796. 39x59,3 cm. Gerahmt. - Grau aquarellierter Rand. - Allseitig bis auf den Plattenrand beschnitten.