Porsche 911 RSR Lightened aluminium camshaft sprocket

Zusammenfassung

  • Typ 
    Automobilia
  • Losnummer 
    2319
  • Standort

Beschreibung

Made of aircraft aluminium, extremely reinforced, lightens the weight